Köpsprocess
 

Köpsprocess

Gör ditt köp via en väletablerad mäklare!

Att köpa en fastighet i ett främmande land kan bli problematiskt om det inte görs rätt från första stunden!
I Turkiet finns det flera icke auktoriserade mäklare, som inte alltid är seriösa, utan som bara är ute efter att kunna tjäna snabba pengar. På restauranger, barer, hotellet, ja i princip överallt träffar du på "vänliga och trevliga" människor som vill hjälpa dig att köpa en "bra och billig" fastighet genom en god vän eller släkting som är mäklare. Detta kan bli en mycket dyrbar affär för dig, risken att du köper "grisen i säcken" är stor.
Därför den viktigaste faktorn för ett lyckat köp är att du arbetar med en väletablerad mäklare som som kan guida dig rätt genom varje steg i processen. Innan du ger dig ut på jakt efter en egendom i Turkiet rekommenderar vi dig att planera noggrant före. Detta sparar dig tid samt att det hjälper dig att undvika en del problemfällor. I Turkiet finns det flera potentiella fallgropar t.ex. så har många bostäder inte sin lagfart “TAPU” eller så saknar fastigheten bygglov, vilket ger problem för dig som ägare. Det är också viktigt att veta att det finns olika "typer/status" av TAPU och vissa tillstånd krävs. För dig som köpare/ägare medför detta olika rättigheter och skyldigheter.

Rätten för utlänningar att få köpa fastighet i Turkiet.
Utlänningar får köpa fastigheter i Turkiet enligt de punkter som föreskrivs nedan.

  • Fastigheten skall ha en lagfart (TAPU) som är registrerad på lagfartskontoret.
  • Fastigheten måste ligga inom ett godkänt område.
  • Fastigheten är inte belägen inom millitär mark.
  • Marken får ej tillhöra skogsförvaltningen.
  • Du som utlänningen måste tillhöra någon av de nationaliteter som har ömsesidig rätt att köpa.

Till skillnad från många andra länder, kan svenska medborgare i Turkiet köpa egendom i sin egen namn. En turkisk lagfart, en så kallad TAPU, är den absoluta äganderätten. TAPU visar att fastigheten officiellt har registrerats och ägandet kan inte ifrågasättas. Nationaliteter med ömsesidiga rättigheter omfattar alla europeiska nationaliteter. Om du är osäker på din status gällande att få köpa en fastighet i Turkiet, kontakt oss så hjälper vi dig med den information som du behöver.

Proceduren vid ett köp.

Köpprocessen i Turkiet är mycket lik den som i många andra europeiska länder använder sig av. En deposition betalas vid kontraktskrivning och en slutbetalning ges i samband med överlåtelse av lagfarten. Där emellan styr köpekontraktet upp eventuella resterande betalningar. Den enda avvikelsen som finns i den Turkiska processen är kravet på att det måste finnas ett ”militärt godkännande”. Även om detta låter dramatiskt, är det bara en enkel standardprocess som måste ske. När depositionen är betald, hjälper vi dig med diverse ansökningar som behövs. En kopia av köparens pass och detaljer om fastigheten skickas in till millitära myndigheter. Godkännandet beviljas numera cirka 3 månader senare, och först då kan man slutföra köpeprocessen. Vi tar hand om köpeprocessen åt dig!


Kontrakt.

När du har hittat "din" bostad i Alanya och bestämt att du vill gå vidare med ett köp, kommer ett köpeavtal att upprättas och en deposition skall betalas. När alla parter har undertecknat kontraktet och en betalning av depositionen är gjord, blir kontraktet bindande. Depositionssumman varierar från fastighet till fastighet, men som regel gäller att man lägger en deposition på 10% av köpesumman. Om du vid senare tillfälle vill dra dig ur avtalet förlorar du depositionen, men om säljaren skulle dra sig ur avtalet har du rätt till att återfå den deposition du lagt, en straffklausul gäller vid ett sådant tillfälle. Det finns flera möjligheter att använda sig av när det är dags att teckna ett kontrakt och säkra köpet. I vissa fall rekommenderar vi att du som kund använder dig av en advokat. Denna kostnad tillkommer dig som kund. Alternativt så rekommenderar vi en notarius publicus, som också är en säker process och är något billigare alternativ än att använda sig av en advokat. Notarius Publicus kontrollerar dock inte om fastigheten är ”ren”, vilket en advokat gör. Som ett sista alternativ, kan ett kontrakt mellan parterna utan övrig inblandning ske. Detta är det mest vanliga tillvägagångssättet och det billigaste alternativet för dig som kund. Innan du skriver på kontraktet hjälper vi dig att kontrollera villkoren i avtalet!

Användning av fullmakt.

Det enklaste och mest bekväma sättet för utlänningar att köpa en bostad i Turkiet är att ge standardfullmakt genom Notarius Publicus. Här finns många former av fullmakter tillgängliga och omfattar alla olika sammanhang, men den allmänna fullmakten för att köpa en fastighet är den vanligast. Med ditt godkännande kan din fullmaktshavare underteckna köpekontraktet, förvalta bankkonton för betalningar och agera på uppdrag av dig för att slutföra processen och formaliteter. Detta innebär att du själv inte behöver befinna dig på plats i Turkiet för att slutföra de olika stadierna kring köpeprocessen. Om en bostad skall köpas i flera personers namn behöver alla köpare närvara i Turkiet för att ge fullmakt.

Slutförande.

Vid slutförande måste både köpare och säljare (eller dess fullmaktshavare) mötas personligen på det lokala fastighetskontoret för överföring av lagfarten. Denna process tar normalt bara någon timma och ett ombud är på plats under processen. Utländska köpare är skyldiga att ha en officiell översättare närvarande för att intyga registreringen. Köparen skall enligt lag ha betalat in skatt och avgifter innan lagfarten slutligen undertecknas. När alla parter har signerat, avslutas processen och försäljningen är klar. Undertecknande av detta dokument innebär att fastigheten och äganderätten nu har övergått till den nya köparen och köparen blir registrerade i fastighetsregistret. Vid överlåtelsen av lagfarten skall hela köpesumman vara betald till säljaren

 
+90 (242) 528 73 10
info@alanyaeasyhome.com
Copyright 2004 - 2019 | www.easyhometurkey.se